Format:
318/820, 318/820 w kopercie, 318/790, 318/790 w kopercie
Uszlachetnianie:
Główka kaszerowana + folia błysk lub mat, podkłada lakier dyspersyjny
Kalendaria
Według projektu drukarni - 3 kalendaria